Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Digimon World: Next Order

THÔNG TIN GAME
Thể loại RPG
Hệ máy Nintendo Switch, PS4
ESRB Everyone 10+
Crude Humor, Fantasy Violence, Mild Language, Mild Suggestive Themes
Ngày phát hành 22/02/2023
Nhà sản xuất & phát hành Namco