Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Skul: The Hero Slayer – US

THÔNG TIN GAME
Thể loại Indie
Hệ máy PS4, Nintendo Switch
ESRB Teen
Blood, Fantasy Violence, Mild Language, No Interactive Elements
Ngày phát hành 11/04/2022
Nhà sản xuất & phát hành Merge Games