Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Them’s Fightin’ Herds: Deluxe Edition

THÔNG TIN GAME
Thể loại

Fighting

Hệ máy PS4, Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+
Ngày phát hành 18/10/2022
Nhà sản xuất & phát hành Maximum Games