Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Cars 3: Driven to Win – US

THÔNG TIN GAME
Thể loại Racing
Hệ máy PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Nintendo Wii U
ESRB Everyone 10+
Ngày phát hành 12/6/2017
Nhà sản xuất & phát hành WB Games