Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Super Bomberman R 2

THÔNG TIN GAME
Thể loại

Arcade/Puzzle

Hệ máy PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+

Cartoon Violence, Mild Language, Mild Blood

Ngày phát hành 12/09/2023
Ngôn ngữ Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese
Số người chơi Offline 1 – 8 người
Số người chơi Online 1 – 64 người
Nhà sản xuất & phát hành Konami