Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Celeste

THÔNG TIN GAME
Thể loại Indie
Hệ máy PS4, Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+
Alcohol Reference, Fantasy Violence, Mild Language
Ngày phát hành 12/11/2019
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Limited Run