Shop Go88 giới thiệu chi tiết game LEGO 2K Drive

THÔNG TIN GAME
Thể loại Racing
Hệ máy Xbox, Nintendo, PS4, PS5
ESRB Everyone 10+
Fantasy Violence, In-Game Purchases, Users Interact
Ngày phát hành 19/05/2023
Ngôn ngữ English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Simplified Chinese, Spanish
Traditional Chinese
Số người chơi Offline 1 – 2 người
Số người chơi Online 1 – 6 người
Nhà sản xuất & phát hành 2K