Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Front Mission 1st: Limited Edition

THÔNG TIN GAME
Thể loại RPG
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Teen
Fantasy Violence, Mild Language
Ngày phát hành 20/04/2023
Nhà sản xuất & phát hành Maximum Games
Danh mục: