Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Tin Hearts

THÔNG TIN GAME
Thể loại

Arcade/Puzzle

Hệ máy PS4, PS5, Nintendo Switch
ESRB Everyone
Ngôn Ngữ English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese
Ngày phát hành 20/04/2023
Nhà sản xuất & phát hành Wired Productions