Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

THÔNG TIN GAME
Thể loại Racing
Hệ máy PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch
ESRB Everyone
Ngày phát hành 14/10/2022
Nhà sản xuất & phát hành Game Mill