Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – ASIA

THÔNG TIN GAME
Thể loại Fighting
Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch
ESRB Teen
Violence, suggestive themes, crude humor, minimal blood, simulated gambling, and/or infrequent use of strong language.
Ngày phát hành 10/06/2022
Nhà sản xuất & phát hành Sega