Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Taiko no Tatsujin Rhythm Festival Bundle

THÔNG TIN GAME
Thể loại Music/Dance
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone
Ngày phát hành 07/10/2022
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games
Trọn bộ sản phẩm bao gồm:
  • Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival full game
  • Taiko Drum Set
Danh mục: