Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Capcom Fighting Collection

THÔNG TIN GAME
Thể loại Fighting
Hệ máy PS5, Nintendo Switch
ESRB Teen
Ngày phát hành 7/10/2022
Nhà sản xuất & phát hành Hello Games