Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Hogwarts Legacy

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS5, PS4, Nintendo, Xbox
ESRB Teen
Alcohol, Tobacco Reference, Blood, Mild Language, Violence, Mild Sexual Themes
Ngày phát hành 14/11/2023
Ngôn ngữ Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Spanish (Mexico)
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Wb Games