Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Samba De Amigo: Party Central

THÔNG TIN GAME
Thể loại Music
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone
Mild Lyrics
Ngôn Ngữ English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese
Ngày phát hành 29/08/2023
Số người chơi Offline 1 – 2 người chơi
Số người chơi Online 1 – 8 người chơi
Nhà sản xuất & phát hành SEGA
Danh mục: