Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Story of Seasons: A Wonderful Life

THÔNG TIN GAME
Thể loại Strategy/Sim
Hệ máy Nintendo Switch, PS5, Xbox
ESRB Everyone
Ngày phát hành 27/06/2023
Ngôn ngữ English, French, German, Spanish
Số người chơi Offline 1 người
Nhà sản xuất & phát hành Xseed Games