Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Cult of the Lamb

THÔNG TIN GAME
Thể loại Strategy/Sim
Hệ máy Nintendo Switch, PS5
ESRB Teen
Blood, Fantasy Violence
Ngày phát hành 14/04/2023
Nhà sản xuất & phát hành Devolver Digital