Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Minecraft Legends

THÔNG TIN GAME
Thể loại Strategy/Sim
Hệ máy Nintendo Switch, PS4, PS5
ESRB Everyone 10+
Ngày phát hành 21/03/2023
Nhà sản xuất & phát hành Microsoft