Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Hades – US

THÔNG TIN GAME
Thể loại Indie
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Teen
Alcohol Reference, Blood, Mild Language, Suggestive Themes, Violence
Ngày phát hành 19/3/2021
Nhà sản xuất & phát hành Nintendo
Danh mục: