Shop Go88 giới thiệu game Super Smash Bros. Ultimate – US

THÔNG TIN GAME
Thể loại Family/Party
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+
Cartoon Violence, Comic Mischief, Suggestive Themes
Ngày phát hành 7/12/2018
Nhà sản xuất & phát hành Nintendo
Danh mục: