Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Yum Yum Cookstar

THÔNG TIN GAME
Thể loại

Family/Party

Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch
ESRB Everyone
Ngày phát hành 07/10/2022
Nhà sản xuất & phát hành Planet Entertainment