Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Sonic Origins Plus

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox
ESRB Everyone
Ngày phát hành 23/06/2023
Ngôn ngữ Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish
Số người chơi Offline 1-2 người
Nhà sản xuất & phát hành Sega