Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Double Dragon IV

THÔNG TIN GAME
Thể loại Action Adventure
Hệ máy Nintedo Switch
ESRB Everyone 10+
Mild Blood, Mild Suggestive Themes, Mild Violence, Tobacco Reference
Ngày phát hành 31/01/2018
Số người chơi Offline 1 – 2 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Limited Run
Danh mục: