Shop Go88 giới thiệu chi tiết game The Legend of Heroes: Trails into Reverie Deluxe Editon

THÔNG TIN GAME
Thể loại RPG
Hệ máy PS5, PS4, Switch
Ngôn ngữ English, Japanese
ESRB TeenBlood, Fantasy Violence, Language, Simulated Gambling, Suggestive Themes, Use of Alcohol
Ngày phát hành 07/07/2023
Số người chơi Offline 1 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Nihon Falcom & NIS America