Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Crysis Remastered – US

THÔNG TIN GAME
Thể loại Shooter
Hệ máy Nintendo Switch, Xbox One/Series, PS4
ESRB Mature 17+
Violence, blood and gore, sexual content and/or strong language.
Ngày phát hành 15/10/2021
Nhà sản xuất & phát hành Crytek