Shop Go88 giới thiệu chi tiết game FIFA 23

THÔNG TIN GAME
Thể loại Sports
Hệ máy PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
ESRB Everyone
Ngày phát hành 30/09/2022
Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts