Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Splatoon 2 – US

THÔNG TIN GAME
Thể loại Shooter
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+ Cartoon Violence
Ngày phát hành 22/7/2017
Nhà sản xuất & phát hành Nintendo
Danh mục: