Shop Go88 giới thiệu game Hot Wheels Unleashed 2

THÔNG TIN GAME
Thể loại Racing
Hệ máy PS4, Nintendo Switch, PS5, Xbox One/Series
ESRB Everyone
Ngày phát hành 19/10/2023
Ngôn ngữ Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), German, Italian, Japanese, Polish, Portuguese (Brazil), Spanish, Spanish (Mexico), Thai
Số người chơi Offline 1 – 2 người
Số người chơi Online 1 – 12 người
Nhà sản xuất & phát hành Milestone