Shop Go88 giới thiệu game Captain Tsubasa – EU

THÔNG TIN GAME
Thể loại Sports
Hệ máy Nintendo Switch, PS4
ESRB Everyone 10+
Mild Blood, Mild Language, Mild Violence
Ngày phát hành 27/8/2020
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games