Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Taiko No Tatsujin Drum Session!

THÔNG TIN GAME
Thể loại Music/Dance
Hệ máy PS4, Nintendo Switch
ESRB Everyone
Ngày phát hành 1/12/2021
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games