Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Spooky Spirit Shooting Gallery

THÔNG TIN GAME
Thể loại Shooter
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+
Fantasy Violence
Ngày phát hành 27/04/2023
Ngôn ngữ English
Số người chơi Offline 1 – 3 người
Số người chơi Online Không
Nhà sản xuất & phát hành Aksys
Danh mục: