Shop Go88 giới thiệu chi tiết game LEGO The Incredibles – 2ND

THÔNG TIN GAME
Thể loại Family/Party
Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+
Cartoon Violence
Ngày phát hành 15/6/2018
Nhà sản xuất & phát hành WB Games