Shop Go88 giới thiệu chi tiết game DNF Duel

THÔNG TIN GAME
Thể loại Fighting
Hệ máy PS4, PS5, Nintendo Switch
ESRB Teen
Blood, Mild Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol
Ngày phát hành 20/04/2023
Ngôn ngữ English, German, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese
Số người chơi Offline 1 – 2 người
Số người chơi Online 9 người
Nhà sản xuất & phát hành Arc System Works