Shop Go88 giới thiệu game Crash Team Racing – ASIA/ENG

THÔNG TIN GAME
Thể loại Racing
Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch
ESRB Everyone 10+
Cartoon Violence, Comic Mischief
Ngày phát hành 20/6/2019
Nhà sản xuất & phát hành Activision