Tag Archives: Skul: The Hero Slayer – US

Skul: The Hero Slayer – US – Cấu hình, cách chơi và đánh giá khách quan

Skul: The Hero Slayer – US, tựa game nói về sự xung đột của loài người và tộc Quỷ. Do sự tự tưởng của tộc Quỷ đối với loài người nên đã bị loài người đưa quân đến xâm chiếm. Vì lý do như vậy nên tộc quỷ đã thành lập một đội quân Đế […]