Tag Archives: overcooked

Overcooked! + Overcooked!2 – Cấu Hình, Cách Chơi Và Đánh Giá

review game Overcooked! + Overcooked!2

Cách Chơi Game Overcooked! + Overcooked!2 Overcooked! + Overcooked!2 mang đến ba chế độ chơi khác nhau: Story, Arcade và Versus. Hỗ trợ tối đa bốn người chơi trực tuyến hoặc nhiều người chơi cùng một máy. Để tham gia chơi Local Multiplayer, người thứ hai cần nhấn nút A để vào Lobby. Với 2 […]