Shop Go88 giới thiệu chi tiết game The Legend Of Heroes

THÔNG TIN GAME
Thể loại RPG
Hệ máy Nintendo Switch, PS4
ESRB Rating Pending
Ngày phát hành 14/03/2022
Nhà sản xuất & phát hành NIS America