PlayStation 5 Slim/ PS5 Slim Digital Edition – JAPAN (CFI-2000B)

THÔNG SỐ VẬT LÝ
Màu sắc sản phẩm Trắng
Kích thước 358 × 80 × 216 mm
Khối lượng 3.2kg
Nguồn điện 100-240V, 50/60Hz
Danh mục: