Nintendo Switch OLED model with White Joy‑Con

THÔNG SỐ VẬT LÝ
Kích thước 35.5cm x 24.13cm x 9.5cm
Khối lượng ~320 g
Dung lượng pin 4310 mAh, thời lượng sử dụng từ 4.5 đến 9 tiếng