Shop Go88 giới thiệu game Naruto Shippuden

THÔNG TIN GAME
Thể loại Fighting
Hệ máy Nintendo Switch
ESRB Teen 10+
Ngày phát hành 23/4/2020
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games
Danh mục: